VAŽNA OBAVIJEST: Ulaznice se mogu kupiti isključivo online putem web stranice Parka. Prije kupovine provjerite vremensku prognozu. U slučaju lošeg vremena vidikovac Skywalk se zatvara, ali Park ostaje otvoren za posjećivanje.

Natječaji

Obavijest o prethodnom savjetovanju - Rekonstrukcija PC Župa

Preuzmi prilog 1

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak: Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijala

Preuzmi prilog 1

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak: Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijala

Preuzmi prilog 1

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijala (broj objave: 2019/S F14-0021495)

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijala, Broj objave: 2019/S 0F2-0018562.

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za usluge stručnjaka za izradu edukativnih programa

Preuzmi prilog 1

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave "Usluga inventarizacije i kartiranja flore - Kartiranje vaskularne flore Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak: Rekonstrukcija posjetiteljskog centra u Župi u dvije grupe

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za usluge izrade tekstova za interpretacijske table i posjetiteljski centar

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za usluge izrade postavljanja geološkog stupa

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za usluge stručnog geološkog nadzora

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za postupak Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u Župi

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Rekonstrukcija posjetiteljskog centra u Župi u dvije grupe

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade stručnih tekstova i popratnog materijala za knjigu radnog naziva Danji leptiri Parka prirode Biokovo.

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu Nastavak kartiranja i populacijskih istraživanja mosorske gušterice, Dinarolacerta mosorensis na području PP Biokovo u 2019. godine

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uslugu istraživanje rasprostranjenja i monitoring populacija endemične podvrste dalmatinskog okaša Proterebia afra dalmata (Godart [1824]) na području Parka prirode Biokovo u 2019. godini

Preuzmi prilog 1

Izmjena poziva na dostavu ponuda za usluge izrade tekstova za interpretacijske table i posjetiteljski centar

Preuzmi prilog 1

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim GS - Rekonstrukcija posjetiteljskog centra u Župi, u dvije grupe

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za postupak Uređenje Skywalka (građevinski radovi)

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uslugu Kartiranje i istraživanje faune značajnih vrsta beskralježnjaka (saproksilnih kornjaša), osobito jelenka, alpinske i hrastove strizibube te četveropjege cvilidrete u 2019. godini

Preuzmi prilog 1