PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Natječaji

ODLUKA O ODABIRU - Prva faza istraživanja za zaštitu prometnice od nestabilnih blokova

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Oprema za videonadzor

Preuzmi prilog 1

Prilog II - POZIVA NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Prva faza istraživanja za zaštitu prometnice od nestabilnih blokova, evidencijskog broja 33/23.

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Prva faza istraživanja za zaštitu prometnice od nestabilnih blokova, evidencijskog broja 33/23.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JU PP BIOKOVO

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU u postupku jednostavne nabave „Usluge uspostave sustava praćenja noćnih leptira (Lepidoptera: Heterocera)“

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave „Uspostava sustava praćenja noćnih leptira“

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU - Nabava elektroničke komunikacijske usluge u privatnoj pokretnoj radijskoj mreži (PMR)

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Elektroničke komunikacijske usluge u privatnoj pokretnoj radijskoj mreži (PMR)

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na asfaltiranju biokovske ceste, evidencijskog broja nabave 31/23

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU - Nabava usluge istraživanja i izrade sadržaja za popularno stručnu publikaciju "Geolokaliteti Parka prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na asfaltiranju biokovske ceste, evidencijskog broja nabave 31/23

Preuzmi prilog 1
Preuzmi prilog 2

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave za usluge istraživanja i izrade sadržaja za popularno stručnu publikaciju "Geolokaliteti Parka prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENIH VOZILA

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Najam wc kabina

Preuzmi prilog 1

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM SEZONSKIH ZAPOSLENIKA U 2023. GODINI

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave za najam wc kabina

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU u postupku jednostavne nabave Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleoloških objekata na području Parka prirode Biokovo za 2023. godinu

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU stručna publikacija o šišmišima

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU u okviru postupka jednostavne nabave Nastavak istraživanja (monitoringa) šišmiša

Preuzmi prilog 1