Natječaji

Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za usluge za Izradu projektne dokumentacije i Studije predizvodljivosti i potrebe praćenja stanja rijetkih i ugroženih stanišnih tipova šumskih staništa Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU - speleo - objekti 2024.

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za usluge za Izradu projektne dokumentacije i Studije predizvodljivosti i potrebe praćenja stanja rijetkih i ugroženih stanišnih tipova šumskih staništa Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU u postupku jednostavne nabave za uređenje parkinga na predjelu Ravna Vlaška

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleoloških objekata na području Parka prirode Biokovo za 2024. godinu

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU u postupku jednostavne nabave za usluge nastavka uspostave sustava praćenja noćnih leptira {Lepidoptera: Heterocera) u 2024. godini

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU - Asfaltiranje Biokovske ceste

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Uređenje parkirališta na predjelu Ravna Vlaška

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU u postupku jednostavne nabave „Nastavak istraživanja (monitoringa) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersii) u međunarodno važnom podzemnom skloništu Jamina u 2024. godini“

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga nastavka uspostave sustava praćenja noćnih leptira (Lepidoptera: Heterocera) u 2024. godini

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU – Sanacija odrona na biokovskoj cesti

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Dugokrili pršnjak Jamina 2024

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Asfaltiranje biokovske ceste 2024.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA SEZONSKE DJELATNIKE 2024. GODINE

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU u postupku jednostavne nabave za nabavu mobilnih wc kabina

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – sanacija odrona na biokovskoj cesti

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU – osobni automobil 2024.

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – mobilni WC

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - osobni automobil

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU - Oprema za videonadzor

Preuzmi prilog 1