PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. KARTE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA!

Vodič kroz Biokovo

U okviru projekta „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja PP Biokovo“ sufinanciranog sredstvima EU dizajniran je i tiskan Vodič kroz Biokovo.