PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Vodič kroz Biokovo

U okviru projekta „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja PP Biokovo“ sufinanciranog sredstvima EU dizajniran je i tiskan Vodič kroz Biokovo.