PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. KARTE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA!

Cjenik

Svaki posjetitelj ili organizator posjeta koji ulazi u Park na glavni ulaz dužan je kupiti ulaznicu.

CJENIK JAVNE USTANOVE

VRSTA PROGRAMA/ DJELATNOSTI/ USLUGA

JEDINICA MJERE

IZNOS (€)

Dnevna ulaznica

osoba

8,00 €

Dnevna ulaznica s popustom
Cijenu s popustom ostvaruju:
- Planinari, samo članovi Hrvatskog planinarskog saveza (HPS), članovi Planinske zveze Slovenije (PZS) i Planinarskog saveza Herceg Bosne (PSHB) uz predočenje planinarske iskaznice tekuće godine
- Hrvatski branitelji uz predočenje iskaznice
- Osobe s invaliditetom uz predočenje iskaznice
- Biciklisti

osoba

5,00 €

Pravo na besplatnu ulaznicu ostvaruju:
- djeca do 7 godina
- osobe s posebnim dopuštenjem ustanove
- pripadnici HV-a, MUP-a, članovi HGSS-a na zadatku ili vježbi
- novinari uz prethodnu najavu koji snimaju ili pišu o Parku
- vozač, 1 pratitelj i 1 turistčki vodič uz predočenje službene i važeće iskaznice
- za školske grupe 1 učitelj/profesor na 15 učenika

osoba

0,00 €

Trodnevna ulaznica

osoba

16,00 €

Sedmodnevna ulaznica

osoba

40,00 €

Mjesečna ulaznica

osoba

160,00 €

Obiteljska ulaznica uz uvjet članstva i predočenje dječje kartice "Mudrica" (dvije odrasle osobe s djecom do 18 godina)

osoba

6,40 €

Dnevna ulaznica za razdoblje od 01.04. do 30.10 u prezentacijski centar "Adrion - srce planine"

osoba

4,00 €

Dnevna ulaznica za ostalo razdoblje godine u prezentacijski centar "Adrion - srce planine"

osoba

2,00 €

Fotografiranje u prezentacijskom centru "Adrion - srce planine"

fotografija

2,00 €

Godišnja propusnica za vlasnike ili posjednike nekretnina u Parku, radnike koji temeljem dopuštenja Ustanove obavljaju gospodarsku djelatnost u Parku te ostali dionici prema odobrenju Ustanove

osoba

10,00 €

Stručno vođenje u prezentacijskom centru (grupa do 20 osoba)

grupa

70,00 €

Stručno vođenje u prezentacijskom centru + multimedijalna prezentacija (grupa do 20 osoba)

grupa

80,00 €

Poludnevno stručno vođenje u Parku (do 3 sata): Stručno vođenje (grupa do 20 osoba)

grupa

80,00 €

Poludnevno stručno vođenje u Parku (do 3 sata): Stručno vođenje + multimedijalna prezentacija (grupa do 20 osoba)

grupa

100,00 €

Cjelodnevno stručno vođenje u Parku (do 6 sati): Stručno vođenje + multimedijalna prezentacija (grupa do 20 osoba)

grupa

150,00 € 

Multimedijalna prezentacija (hrvatski / engleski jezik)/grupa do 20 osoba

grupa

70,00 €

Snimanje u komercijalne svrhe

1 sat

150,00 €

Snimanje u komercijalne svrhe

1 dan

1.400,00 €

Pratnja čuvara prirode

1 sat

30,00 €

Fotografiranje u komercijalne svrhe

1 dan

150,00 €PROTOKOL ZA SNIMANJE I FOTOGRAFIRANJE U KOMERCIJALNE SVRHE

*Za posjetitelje koji fotografiraju u privatne svrhe nije potrebno dopuštenje.

1. Zahtjev za snimanje i/ili fotografiranje na području Parka prirode Biokovo. Tražitelj je dužan podnijeti Zahtjev najkasnije 20 dana prije početka snimanja i/ili fotografiranja. Zahtjev mora sadržavati sljedeće:

Puni naziv, adresu i kontakt odgovorne fizičke ili pravne osobe koja planira snimanje i/ili fotografiranje

• Razlog i cilj snimanja

• Sažetak scenarija

• Popis osoba u timu (ime i prezime, OIB ili broj putovnice)

• Planirani datum dolaska i vrijeme snimanja i/ili fotografiranja

• Marku i registracijsku oznaku vozila

• Datum i potpis odgovorne osobe

Zahtjev se može poslati poštom na adresu:

Javna ustanova

Park prirode Biokovo

Franjevački put 2/A,

21300 Makarska

Hrvatska

ili elektronskom poštom na adresu: info@pp-biokovo.hr

2. Dopuštenje – Sukladno Zakonu o zaštiti prirode dopuštenje za snimanje i/ili fotografiranje izdaje Javna ustanova „Park prirode Biokovo“. Dopuštenje se izdaje i vrijedi u okviru navedenog vremenskog razdoblja, s tim da se može ograničiti i skratiti ukoliko Stručna služba procijeni da traženi vremenski okvir za realizaciju projekta nije realan. Dopuštenje može biti i poništeno, a snimanje i/ili fotografiranje prekinuto ukoliko tražitelj ne poštuje uvjete propisane dopuštenjem.

Dopuštenje se dostavlja preporučenom pošiljkom ili se uručuje tražitelju na području Parka prirode pri čemu tražitelj vlastoručno potpisuje primitak dopuštenja. Svojim potpisom tražitelj prihvaća zadane i propisane uvjete.

3. Uvjeti – Sukladno članku 113. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/719) na području Parka prirode dopušta se snimanje i/ili fotografiranje ukoliko se time ne ugrožava izvornost prirode i ne utječe na prirodne procese. Uvjeti koji se propisuju dopuštenjem su:

• Kretanje na području Parka dozvoljeno je isključivo u pratnji čuvara prirode

• Prilikom snimanja i/ili fotografiranja nije dozvoljeno mijenjanje zatečenog stanja u zaštićenom području niti kretanje izvan označenih pješačkih staza

• Nije dozvoljeno branje biljaka, uznemiravanje životinja te oštećivanje stijena

• Dopuštenje se daje na vremenski ograničeno razdoblje

• Osim propisanih uvjeta tražitelj je dužan poštivati i ostala pravila propisana Zakonom o zaštiti prirode kao i Pravilnikom o unutarnjem redu Parka prirode Biokovo.

4. Odbijanje zahtjeva – Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ zadržava pravo odbijanja zahtjeva. Zahtjev se uz obrazloženje odbija u pisanom obliku. Osnovni razlozi zbog kojih se zahtjev može odbiti su:

1. Aktivnosti i metode snimanja i/ili fotografiranja mogu ugroziti dijelove zaštićene prirode ili narušiti prirodne procese (npr. izgradnja konstrukcija koje mogu oštetiti neke prirodne dijelove, upotreba noćne rasvjete velike snage i sl.).

2. Cilj snimanja nije u skladu niti je primjeren Parku prirode Biokovo kao zaštićenoj prirodi (npr. snimanje filmova i video-filmova ili fotografija za potrebe promocije terenskih automobila ili lovačkih alata, erotskog sadržaja, akcijskog žanra, sadržaja vezanih za adrenalinske sportove kao i promociju posjećivanja u zonama Parka prirode Biokovo gdje je posjet zabranjen, itd.) i samim time bi mogao naštetiti ugledu Javne ustanove ili pak navesti gledatelja na pogrešan zaključak o primarnoj funkciji i važnosti zaštićenog područja.

3. Ukoliko se zbog potreba snimanja i/ili fotografiranja mora djelomično ili u cijelosti zatvoriti posjetiteljski sustav u razdobljima povećanog intenziteta posjećivanja.

4. Zahtjev nije pravovremeno podnesen.

Navedena cijena za komercijalno snimanje u Parku ne isključuje plaćanje ulaznice prema važećem cjeniku za ulaznice, a koja iznosi 8,00 € po osobi. Naknada za snimanje naplaćuje se unaprijed temeljem izdane ponude (predračuna) i plana snimanja i/ili fotografiranja navedenog u dopuštenju.