VAŽNA OBAVIJEST: Ulaznice se mogu kupiti isključivo online putem web stranice Parka. Prije kupovine provjerite vremensku prognozu. U slučaju lošeg vremena vidikovac Skywalk se zatvara, ali Park ostaje otvoren za posjećivanje.

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga stručnjaka za izradu edukativnih programa

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za nabavu stručnog geološkog nadzora

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova postavljanja geološkog stupa

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade tekstova za interpretacijske table i posjetiteljski centar

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za postupak Uređenje Rodićeve ceste

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga ,,Nastavak istraživanja kaverni u tunelu Sv. llija u Parku prirode Biokovo za 2019. godinu

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga ,,Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleoloških objekata za 2O19. godinu

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u Župi

Preuzmi prilog 1

Odluka o poništenju za postupak Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u Župi za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo”

Preuzmi prilog 1

Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga „Motrenje stanja i kartiranje posebno značajnih šumskih asocijacija PP Biokovo“ 2

Preuzmi prilog 1

Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga „Motrenje stanja i kartiranje posebno značajnih šumskih asocijacija PP Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude za „Motrenje stanja i kartiranje posebno značajnih šumskih asocijacija PP Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga „Istraživanje (monitoring) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersii) u međunarodno važnom podzemnom skloništu Jamina u 2019. godini“

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju" za postupak: Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u Župi za potrebe projekta „Novi Adrion

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju" za postupak: Uređenje Skywalka (građevinski radovi)

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude za Istraživanje (monitoringa) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersii) u međunarodno važnom podzemnom skloništu Jamina u 2019. godini

Preuzmi prilog 1

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima - Uređenje Skywalka (građevinski radovi)

Preuzmi prilog 1

Troškovnik za izradu geološke karte i inventarizacije geološke baštine na području Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Dokumentacija o nabavi za potrebe terenskih radova za izradu geološke karte i inventarizacije geološke baštine na području Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponuda za "Kartiranje stanišnog tipa 6170 Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci te provedba analize i praćenje stanja u Parku prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1