VAŽNA OBAVIJEST: Ulaznice se mogu kupiti isključivo online putem web stranice Parka. Prije kupovine provjerite vremensku prognozu. U slučaju lošeg vremena vidikovac Skywalk se zatvara, ali Park ostaje otvoren za posjećivanje.

Natječaji

Poziv za dostavu ponuda za "Kartiranje stanišnog tipa 6110 Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu te provedba analize i praćenje stanja u Parku prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju: Usluge stručnog nadzora za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo”

Preuzmi prilog 1

Uređenje Rodićeve ceste

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru – usluge neovisnog ovlaštenog revizora za potrebe projekta „Novi Adrion“, KK.06.1.2.01.0016

Preuzmi prilog 1

Usluga izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima PP Biokovo

Preuzmi prilog 1

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za usluge izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u PP Biokovo.

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za postupak Usluga asistiranja za potrebe projekta „Novi Adrion“

Preuzmi prilog 1

Usluge asistiranja za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga neovisnog ovlaštenog revizora na projektu „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u sklopu projekta „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude za radove na sanaciji i povećanju sigurnosti prometa na Biokovskoj cesti nakon sječe opožarenih stabala

Preuzmi prilog 1

Izmjena poziva na dostavu ponude za nabavu roba - Optički i specijalizirani instrumenti

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude za nabavu foto zamki i GPS ogrlice

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda vuk - divlja mačka MONITORING

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za monitoring i istraživanje speleoloških objekata i kaverni u tunelu Sv. Ilija

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude za nastavak istraživanja (monitoringa) dinarskog voluhara na području Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude za nastavak istraživanja (monitoringa) vrtne strnadice i surog orla na području Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Nabava usluga stručnjaka za računovodstvo i financije

Preuzmi prilog 1

Nabava usluga stručnjaka za provođenje javne nabave, u okviru postupka jednostavne nabave za potrebe projekta

Preuzmi prilog 1

Nabava usluga izvedbenog projekta likovnog postava i unutarnjeg opremanja bivše OŠ u Župi u svrhu uređenja posjetiteljskog centra Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1