VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Natječaji

Poziv za dostavu ponude za „Motrenje stanja i kartiranje posebno značajnih šumskih asocijacija PP Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga „Istraživanje (monitoring) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersii) u međunarodno važnom podzemnom skloništu Jamina u 2019. godini“

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju" za postupak: Usluge projektantskog nadzora za uređenje posjetiteljskog centra u Župi za potrebe projekta „Novi Adrion

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju" za postupak: Uređenje Skywalka (građevinski radovi)

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude za Istraživanje (monitoringa) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersii) u međunarodno važnom podzemnom skloništu Jamina u 2019. godini

Preuzmi prilog 1

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima - Uređenje Skywalka (građevinski radovi)

Preuzmi prilog 1

Troškovnik za izradu geološke karte i inventarizacije geološke baštine na području Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Dokumentacija o nabavi za potrebe terenskih radova za izradu geološke karte i inventarizacije geološke baštine na području Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponuda za "Kartiranje stanišnog tipa 6170 Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci te provedba analize i praćenje stanja u Parku prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponuda za "Kartiranje stanišnog tipa 6110 Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu te provedba analize i praćenje stanja u Parku prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju: Usluge stručnog nadzora za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo”

Preuzmi prilog 1

Uređenje Rodićeve ceste

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru – usluge neovisnog ovlaštenog revizora za potrebe projekta „Novi Adrion“, KK.06.1.2.01.0016

Preuzmi prilog 1

Usluga izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima PP Biokovo

Preuzmi prilog 1

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za usluge izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u PP Biokovo.

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za postupak Usluga asistiranja za potrebe projekta „Novi Adrion“

Preuzmi prilog 1

Usluge asistiranja za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga neovisnog ovlaštenog revizora na projektu „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u sklopu projekta „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude za radove na sanaciji i povećanju sigurnosti prometa na Biokovskoj cesti nakon sječe opožarenih stabala

Preuzmi prilog 1