VAŽNA OBAVIJEST: Ulaznice se mogu kupiti isključivo online putem web stranice Parka. Prije kupovine provjerite vremensku prognozu. U slučaju lošeg vremena vidikovac Skywalk se zatvara, ali Park ostaje otvoren za posjećivanje.

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za pripremne radove, E-MV br. 39/21

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za predmet nabave Izrada tabli u dvije grupe

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava opreme za posjetiteljske sklopove u 3 grupe(ponovljeni postupak), broj objave: 2021/S 0F2-0022379

Preuzmi prilog 1

2. Odluka o odabiru – otvoreni postupak Oprema za edukacije u dvije (2) grupe: Grupa 2 Nabava oprema za izvođenje teorijskog dijela programa

Preuzmi prilog 1

1. Odluka o odabiru – otvoreni postupak Oprema za edukacije u dvije (2) grupe: Grupa 1 Nabava opreme za izvođenje biološkog i geološkog edukativnog programa

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude analiza i digitalizacija podataka o vodnim tijelima na području Parka prirode Biokovo i NATURA 2000 područja Podbiokovlje (HR2001350) te pregled vodnih tijela u granicama Podbiokovlja u cilju prikupljanja podataka o rasprostranjeno

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude za nastavak inventarizacije saproksilnih kornjaša te izrada i priprema za tisak popularno - znanstvene publikacije o strizibubama Biokova

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Izrada softvera u dvije grupe, odvojena nabava za Grupu 1 Programiranje i izrada aplikacije, certifikat za postavljanje na platformu pametnih telefona, broj objave: 2021/S 0F2-0021049

Preuzmi prilog 1

Prethodno savjetovanje - Nabava opreme za posjetiteljske sklopove u 3 grupe, E-MV br. 32/21

Preuzmi prilog 1

Nabava izrade tabli – Prilog III. Troškovnik u excel formatu

Preuzmi prilog 1

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za izradu tabli

Preuzmi prilog 1

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak: Opremanje posjetiteljskog centra u Župi (PONOVLJENI POSTUPAK), Broj objave: 2021/S F14-0013068.

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Oprema za posjetiteljske sklopove u 4 grupe Grupa 1 – Tipski objekti Grupa 2 – Posjetiteljska oprema Grupa 3 – Igrala Grupa 4 - Panoramski teleskopi, broj objave: 2021/S 0F2-0012344

Preuzmi prilog 1

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za izradu tabli

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Oprema za edukacije (izvođenje biološkog i geološkog edukativnog programa) u dvije (2) grupe, broj objave: 2021/S 0F2-0009141

Preuzmi prilog 1

Obavijest o izmjenama za postupak: Opremanje posjetiteljskog centra u Župi (PONOVLJENI POSTUPAK), broj objave: 2021/S F14-0008262

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Opremanje posjetiteljskog centra u Župi (PONOVLJENI POSTUPAK) pod brojem objave: 2021/S 0F2-0007747

Preuzmi prilog 1

Obavijest o prethodnom savjetovanju za postupak Opremanje posjetiteljskog centra u Župi (ponovljeni postupak)

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave "Istraživanje (monitoring) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka u međunarodnom važnom podzemnom skloništu Jamina u 2021. godini

Preuzmi prilog 1

Postupak jednostavne nabave za izradu signalizacijsko-interpretacijskih tabli

Preuzmi prilog 1