VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Natječaji

Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava opreme za posjetiteljske sklopove u 4 grupe

Preuzmi prilog 1

Obavijest o objavljenom prethodnom savjetovanju s gospodarskim subjektima za postupak Nabava opreme za posjetiteljske sklopove u 4 grupe

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru - Komunalna oprema

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava prometnih sredstava, broj objave: 2021/S 0F2-0026125

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga za „Nastavak istraživanja mosorske gušterice (Dinarolacerta mosorensis) na području Parka prirode Biokovo u 2021. godini

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za nabavu Opremanje posjetiteljskog centra u Župi

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za pripremne radove, E-MV br. 39/21 - troškovnik

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za pripremne radove, E-MV br. 39/21 - troškovnik

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za pripremne radove, E-MV br. 39/21 - Troškovnik

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za pripremne radove, E-MV br. 39/21

Preuzmi prilog 1

Odluka o odabiru za predmet nabave Izrada tabli u dvije grupe

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava opreme za posjetiteljske sklopove u 3 grupe(ponovljeni postupak), broj objave: 2021/S 0F2-0022379

Preuzmi prilog 1

2. Odluka o odabiru – otvoreni postupak Oprema za edukacije u dvije (2) grupe: Grupa 2 Nabava oprema za izvođenje teorijskog dijela programa

Preuzmi prilog 1

1. Odluka o odabiru – otvoreni postupak Oprema za edukacije u dvije (2) grupe: Grupa 1 Nabava opreme za izvođenje biološkog i geološkog edukativnog programa

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude analiza i digitalizacija podataka o vodnim tijelima na području Parka prirode Biokovo i NATURA 2000 područja Podbiokovlje (HR2001350) te pregled vodnih tijela u granicama Podbiokovlja u cilju prikupljanja podataka o rasprostranjeno

Preuzmi prilog 1

Poziv za dostavu ponude za nastavak inventarizacije saproksilnih kornjaša te izrada i priprema za tisak popularno - znanstvene publikacije o strizibubama Biokova

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak: Izrada softvera u dvije grupe, odvojena nabava za Grupu 1 Programiranje i izrada aplikacije, certifikat za postavljanje na platformu pametnih telefona, broj objave: 2021/S 0F2-0021049

Preuzmi prilog 1

Prethodno savjetovanje - Nabava opreme za posjetiteljske sklopove u 3 grupe, E-MV br. 32/21

Preuzmi prilog 1

Nabava izrade tabli – Prilog III. Troškovnik u excel formatu

Preuzmi prilog 1

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za izradu tabli

Preuzmi prilog 1