ULAZNICE SE KUPUJU ONLINE PUTEM WEBSHOP-a.

Natječaji

ODLUKA O ODABIRU (ponovljeni postupak) - tisak publikacije Strizibube Biokova

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U PONOVLJENOM POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE - tisak popularno - znanstvene publikacije Strizibube Biokova

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - tisak popularno - znanstvene publikacije Strizibube Biokova

Preuzmi prilog 1

JAVNI NATJEČAJ ZA VODITELJ/ICA ODSJEKA RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA II. VRSTE NA NEODREĐENO VRIJEME

Preuzmi prilog 1

Poveznica za pregled oglasnika javne nabave za JU PP Biokovo

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU za predmet nabave osobni automobil, E-MV 30/22

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O ODABIRU - tisak popularno-znanstvene publikacije Strizibube Biokova

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – osobni automobil

Preuzmi prilog 1

POZIV NA DOSTAVU PONUDA tisak brošure Strizibube Biokova

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ geolog i čuvar prirode III. vrste

Preuzmi prilog 1

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - pripremni radovi za postavljanje posjetiteljske opreme

Preuzmi prilog 1
Preuzmi prilog 2

Odluka o poništenju za postupak jednostavne nabave „Pripremni radovi za postavljanje posjetiteljske opreme“

Preuzmi prilog 1

JAVNI NATJEČAJ za prijem Rukovoditelja-ice promidžbenih aktivnosti I. vrste na neodređeno vrijeme, Voditelja-ice odsjeka računovodstvenih poslova II. vrste na neodređeno vrijeme i Tehničkog suradnika III. vrste na neodređeno vrijeme

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponuda – pripremni radovi za postavljanje posjetiteljske opreme

Preuzmi prilog 1
Preuzmi prilog 2
Preuzmi prilog 3

USLUGE STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Preuzmi prilog 1

Javni natječaj za prijem sezonskih zaposlenika u radni odnos

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga za „Nastavak istraživanja (monitoringa) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersii) u međunarodno važnom podzemnom skloništu Jamina u 2022. godini“

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga za „Izrada publikacije BIOSPELEOLOGIJA BIOKOVA: ŽIVI SVIJET KRŠKOG PODZEMLJA PARKA PRIRODE BIOKOVO“

Preuzmi prilog 1

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga za „Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleoloških objekata na području Parka prirode Biokovo za 2022. godinu“

Preuzmi prilog 1

Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava opreme za posjetiteljske sklopove u 4 grupe

Preuzmi prilog 1