PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. ULAZNICE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA.

Akti ustanove

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2023. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2022. godinu

Preuzmi prilog 1

Obrasci financijskih izvještaja

Preuzmi prilog 1

Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Preuzmi prilog 1
Preuzmi prilog 2
Preuzmi prilog 3
Preuzmi prilog 4
Preuzmi prilog 5
Preuzmi prilog 6

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Preuzmi prilog 1

Obrasci financijskih izvještaja

Preuzmi prilog 1
Preuzmi prilog 2
Preuzmi prilog 3

Proces stvaranja ugovornih obveza

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2021. godinu

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, odražvanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2022. godinu

Preuzmi prilog 1

Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2021.

Preuzmi prilog 1

PPB financijsko izvješće 2021.

Preuzmi prilog 1

Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2020. godine

Preuzmi prilog 1

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o sponzoriranju Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o doniranju Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1