Akti ustanove

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka za 2023. godinu

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

Preuzmi prilog 1

Obrasci financijskih izvještaja

Preuzmi prilog 1

Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2023.

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Preuzmi prilog 1

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JU PP BIOKOVO

Preuzmi prilog 1

Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže (8032): šire područje Biokova

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu

Preuzmi prilog 1

Statut Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2023. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2022. godinu

Preuzmi prilog 1

Obrasci financijskih izvještaja

Preuzmi prilog 1

Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Preuzmi prilog 1
Preuzmi prilog 2
Preuzmi prilog 3
Preuzmi prilog 4
Preuzmi prilog 5
Preuzmi prilog 6

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Preuzmi prilog 1

Obrasci financijskih izvještaja

Preuzmi prilog 1
Preuzmi prilog 2
Preuzmi prilog 3

Proces stvaranja ugovornih obveza

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2021. godinu

Preuzmi prilog 1