VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Akti ustanove

Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2018. godine

Preuzmi prilog 1

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2019. godinu

Preuzmi prilog 1

Financijski plan za 2019. godinu za redovnu i programsku djelatnost

Preuzmi prilog 1

Rebalans proračuna Javne ustanove "Park prriode Biokovo" za 2018. godinu

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2017. godinu

Preuzmi prilog 1

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2017. do 31.12. 2017.g

Preuzmi prilog 1

Bilješke uz financijska izvješća za 2017.g.

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2018. godinu

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registratutrnog gradiva

Preuzmi prilog 1

Plan upravljanja Parkom prirode "Biokovo" 2017/2026

Preuzmi prilog 1

Odluka Upravnog vijeća JU PPB o usvajanju Prijedloga Plana upravljanja Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Prijedlog Plana upravljanja Parka prirode Biokovo za razdoblje 2017. - 2026.

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016

Preuzmi prilog 1

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za proračunsku godinu 2016.

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Godišnjeg programa za 2016. godinu

Preuzmi prilog 1

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu

Preuzmi prilog 1

PRRAS 01.01.2016. do 31.12.2016.

Preuzmi prilog 1