ULAZNICE SE KUPUJU ONLINE PUTEM WEBSHOP-a.

Akti ustanove

Bilješke uz financijska izvješća za 2017.g.

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2018. godinu

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registratutrnog gradiva

Preuzmi prilog 1

Plan upravljanja Parkom prirode "Biokovo" 2017/2026

Preuzmi prilog 1

Odluka Upravnog vijeća JU PPB o usvajanju Prijedloga Plana upravljanja Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Prijedlog Plana upravljanja Parka prirode Biokovo za razdoblje 2017. - 2026.

Preuzmi prilog 1

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016

Preuzmi prilog 1

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za proračunsku godinu 2016.

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Godišnjeg programa za 2016. godinu

Preuzmi prilog 1

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu

Preuzmi prilog 1

PRRAS 01.01.2016. do 31.12.2016.

Preuzmi prilog 1

Financijsko izvješće za 2016/1

Preuzmi prilog 1

Financijski plan za 2017.-2019. godinu za redovnu i programsku djelatnost

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2017. godinu

Preuzmi prilog 1

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Rebalans prihoda i rashoda za 2016. godinu

Preuzmi prilog 1

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015. godinu

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2016. godinu

Preuzmi prilog 1