VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Akti ustanove

Financijsko izvješće za 2016/1

Preuzmi prilog 1

Financijski plan za 2017.-2019. godinu za redovnu i programsku djelatnost

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2017. godinu

Preuzmi prilog 1

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Rebalans prihoda i rashoda za 2016. godinu

Preuzmi prilog 1

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015. godinu

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2016. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ za 2015. godinu

Preuzmi prilog 1

Financijski plan za 2016.-2018. godinu za redovnu i programsku djelatnost

Preuzmi prilog 1

Pravilnik o radu Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Prostorni plan "Parka prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Statut Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2015. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Godišnjeg programa za 2014. godinu

Preuzmi prilog 1

Odluka o usvajanju prijedloga Ugovora o osnivanju Zajednice ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode Hrvatske

Preuzmi prilog 1

Odluka o udruživanju u Zajednicu ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode Hrvatske

Preuzmi prilog 1

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2014. godinu

Preuzmi prilog 1

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2014. godinu

Preuzmi prilog 1

Izvješće o provedbi Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2013. godinu

Preuzmi prilog 1