Poziv za dostavu ponude za ugovaranje osiguranja posjetitelja za 2017. godinu