Poziv za dostavu ponude za ugovaranje osiguranja posjetitelja za 2016. godinu