VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Poziv za dostavu ponude za nastavak inventarizacije saproksilnih kornjaša te izrada i priprema za tisak popularno - znanstvene publikacije o strizibubama Biokova