Poziv za dostavu ponude za nastavak inventarizacije saproksilnih kornjaša te izrada i priprema za tisak popularno - znanstvene publikacije o strizibubama Biokova