PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga ,,Nastavak istraživanja kaverni u tunelu Sv. llija u Parku prirode Biokovo za 2019. godinu