PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Poziv za dostavu ponude analiza i digitalizacija podataka o vodnim tijelima na području Parka prirode Biokovo i NATURA 2000 područja Podbiokovlje (HR2001350) te pregled vodnih tijela u granicama Podbiokovlja u cilju prikupljanja podataka o rasprostranjeno