PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uslugu Kartiranje i istraživanje faune značajnih vrsta beskralježnjaka (saproksilnih kornjaša), osobito jelenka, alpinske i hrastove strizibube te četveropjege cvilidrete u 2019. godini