VAŽNA OBAVIJEST: Zbog radova na biokovskoj cesti Park prirode Biokovo ostaje zatvoren za posjećivanje do lipnja osim svake nedjelje kada je posjet moguć u vremenu od 6,00 do 18,00 sati.

Poziv na dostavu ponude za radove na sanaciji i povećanju sigurnosti prometa na Biokovskoj cesti nakon sječe opožarenih stabala