Poziv na dostavu ponude za izradu Idejnog projekta likovnog postava zgrade OŠ u Župi u svrhu uređenja posjetiteljskog centra Parka prirode Biokovo