VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade stručnih tekstova i popratnog materijala za knjigu radnog naziva Danji leptiri Parka prirode Biokovo.