VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga za „Nastavak istraživanja mosorske gušterice (Dinarolacerta mosorensis) na području Parka prirode Biokovo u 2021. godini