VAŽNA OBAVIJEST: Zbog radova na biokovskoj cesti Park prirode Biokovo ostaje zatvoren za posjećivanje do lipnja osim svake nedjelje kada je posjet moguć u vremenu od 6,00 do 18,00 sati.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga za „Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleoloških objekata na području Parka prirode Biokovo za 2022. godinu“