VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga za „Izrada publikacije BIOSPELEOLOGIJA BIOKOVA: ŽIVI SVIJET KRŠKOG PODZEMLJA PARKA PRIRODE BIOKOVO“