Poziv na dostavu ponude - REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ U ŽUPI