Ponovljeni postupak jednostavne nabave za izradu tabli