VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Odluke o odabiru - Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijala u 6 grupa