Odluke o odabiru - Usluge dizajna, promocije i oglašavanja te izrada promidžbenih materijala u 6 grupa