Odluka o odabiru za usluge izrade tekstova za interpretacijske table i posjetiteljski centar