Odluka o odabiru za predmet nabave Izrada tabli u dvije grupe