Odluka o odabiru za postupak Usluga asistiranja za potrebe projekta „Novi Adrion“