Odluka o odabiru za postupak Izrada softvera u dvije (2) grupe, odvojena nabava za Grupu 2 - Razvoj softvera za edukativne sadržaje (multimedijske ekrane)