Odluka o odabiru – usluge neovisnog ovlaštenog revizora za potrebe projekta „Novi Adrion“, KK.06.1.2.01.0016