VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

ODLUKA O ODABIRU u postupku jednostavne nabave Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleoloških objekata na području Parka prirode Biokovo za 2023. godinu