Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima - Uređenje Skywalka (građevinski radovi)