VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Obavijest o nadmetanju za postupak USLUGE DIZAJNA ZA MOBILNU APLIKACIJU I INTERAKTIVNU KNJIGU, DIZAJNA I TISKA VODIČA KROZ BIOKOVO, MULTIJEZIČNIH BROŠURA I INFORMATIVNIH LETAKA, broj objave: 2020/S 0F2-0042161