Obavijest o nadmetanju" za postupak: Uređenje Skywalka (građevinski radovi)