PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Obavijest o nadmetanju za postupak: Oprema za edukacije (izvođenje biološkog i geološkog edukativnog programa) u dvije (2) grupe, broj objave: 2021/S 0F2-0009141