PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga „Istraživanje (monitoring) šišmiša osobito dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersii) u međunarodno važnom podzemnom skloništu Jamina u 2019. godini“