VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Dokumentacija o nabavi za potrebe terenskih radova za izradu geološke karte i inventarizacije geološke baštine na području Parka prirode Biokovo