VAŽNA OBAVIJEST: Zbog radova na biokovskoj cesti Park prirode Biokovo ostaje zatvoren za posjećivanje do lipnja osim svake nedjelje kada je posjet moguć u vremenu od 6,00 do 18,00 sati.

2. Odluka o odabiru – otvoreni postupak Oprema za edukacije u dvije (2) grupe: Grupa 2 Nabava oprema za izvođenje teorijskog dijela programa