VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

2. Odluka o odabiru – otvoreni postupak Oprema za edukacije u dvije (2) grupe: Grupa 2 Nabava oprema za izvođenje teorijskog dijela programa