PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

2. Odluka o odabiru – otvoreni postupak Oprema za edukacije u dvije (2) grupe: Grupa 2 Nabava oprema za izvođenje teorijskog dijela programa