VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

1. Odluka o odabiru – otvoreni postupak Oprema za edukacije u dvije (2) grupe: Grupa 1 Nabava opreme za izvođenje biološkog i geološkog edukativnog programa