VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Novi Adrion

Projekt naziva „Novi Adrion - Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“ korisnika Javne ustanove „Park prirode Biokovo“, sufinancira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 te sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Partneri na projektu su Javna ustanova Makarska razvojna agencija „MARA“ i Hrvatska gorska služba spašavanja – HGSS, koji sudjeluju u provedbi. Glavni ciljevi poziva koji će se ostvariti provedbom ovog projekta su povećanje obrazovnog kapaciteta posjetitelja PP Biokovo kroz razvoj novih edukativnih programa i sadržaja, povećanje atraktivnosti prirodne baštine PP Biokovo i povećanje broja posjetitelja PP Biokovo zbog ulaganja u posjetiteljske i promotivne sadržaje.

Elementi projekta kojima se žele ostvariti navedeni ciljevi su:

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima koji je obveza Poziva ukoliko nije izrađen, te se njime želi uspostaviti okvir za održivo upravljanje sve brojnijim posjetiteljima u zaštićenim područjima.

Uređenje Skywalk-a odnosno izgradnja vidikovca na predjelu Ravna vlaška kao jedinstveni primjer u cijeloj regiji kojim će se atraktivnost parka umnogostručiti.

Unaprjeđenje posjetiteljskih sklopova kojim se poboljšava i povećava dosadašnja ponuda za posjetitelje na lokacijama uz biokovsku cestu i izvan nje.

Uređenje Rodićeve ceste odnosno bijele ceste Staza – Saranač u pješačko-biciklističku stazu dugu oko 7km, ali nezahtjevnu te kao takvu prilagođenu za sve uzraste.

Unaprjeđenje sustava prijevoza posjetitelja kroz nabavu klasičnih i električnih bicikli za najam od ulazne recepcije i ostalih punktova po Parku, postavljanje punjača za električne automobile te poticanje organiziranog posjećivanja. Ovime se teži rasteretiti neprilagođena biokovska cesta od velikog broja osobnih vozila, koji stvaraju gužve i onečišćuju okoliš.

Uređenje posjetiteljskog centra u bivšoj osnovnoj školi u Župi, s interaktivnim postavom koji će na moderan način predstaviti detalje o Biokovu i Zabiokovlju. Ovim projektnim elementom želi se postići i raspršivanje posjetitelja na manje posjećenu a jednakovrijednu sjevernu stranu Biokova.

Unaprjeđenje sustava sigurnosti posjetitelja kroz nabavu opreme za unesrećene, uvođenje sigurnosnih poboljšanja i edukacije osoblja JU od strane partnera HGSS.

Multimedijalno educiranje posjetitelja kroz postavljanje vanjskih i unutarnjih interaktivnih ekrana na području Makarske rivijere sa svim najvažnijim informacijama o parku i ponudi parka. Ovaj element provodi partner MARA.

Razvoj edukativnih programa od strane stručnjaka za biologiju i geologiju, koji će se provoditi u prezentacijskim centrima i na terenu što će omogućiti i nabave mobilne opreme za edukacije. Ovaj element također uključuje i mobilnu aplikaciju za niže uzraste kako bi kroz igru naučili zanimljivosti o Biokovu.

Izrada edukativnih i prezentacijskih materijala obuhvaća izradu interaktivne knjige i vodiča kroz Biokovo kao dodatnih edukacijskih elemenata.

Edukacija turističke javnosti element je kojim se želi upoznati sve važne sektore turizma o novoj ponudi parka kao rezultata provedbe ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 34.183.407,30 HRK, od čega bespovratna sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova iznose 27.235.490,42 HRK. Ostatak se financira vlastitim sredstvima korisnika i partnera, te sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je započeo s provedbom u studenom 2016. godine, a posljednji mjesec provedbe projektnih aktivnosti je listopad 2022. godine.


Za sve dodatne informacije o projektu Novi Adrion kontakti su:

Slavo Jakša, ravnatelj ustanove, voditelj projekta – slavo.jaksa@pp-biokovo.hr

Nataša Batošić Joskić, str.suradnik za projekte - natasa.batosic@pp-biokovo.hr

Telefon: +385(0)21 616 924