VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Novosti

Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Status balkanske divokoze u RH s posebnim osvrtom na Biokovo“ – PRVA NAJAVA

Od 01. do 02. listopada 2019. godine u Makarskoj će se održati Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Status balkanske divokoze u RH s posebnim osvrtom na Biokovo“.

Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ u suradnji sa Agronomskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu, Zavodom za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju organizira Znanstveno – stručnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Status balkanske divokoze u RH s posebnim osvrtom na Biokovo“.

Budući da su na području Parka prirode Biokovo rađena znanstvena i stručna istraživanja divokoze, želja nam je da se na ovoj konferenciji znanstvenoj i stručnoj zajednici te zainteresiranoj javnosti predstave neka značajnija znanstvena i stručna istraživanja o divokozi kako na području Parka prirode Biokovo, tako i na području cijele Republike Hrvatske te u inozemstvu.

Konferencija će se održati u aparthotelu Miramare u Makarskoj u periodu od 1. do 2. listopada 2019. godine. Drugi dan konferencije planiran je terenski obilazak Biokova.

Krajnji rok za prijavu sudjelovanja na konferenciji je 25. rujna 2019. godine.

Prijavu možete izvršiti isključivo putem sljedećeg linka:

Prijava sudjelovanja na konferenciji

Registration form for participation at conference 

Divokoza je autohtona vrsta u RH i istaknuti dio njezine prirodne baštine. Genetske analize jasno ukazuju na postojanje Alpske i balkanske podvrste divokoze u RH, no balkanska divokoza službeno nije prepoznata iako se nalazi na području Biokova i Dinare. S obzirom na potencijal staništa, brojnost balkanske populacije divokoze izrazito je malena. Uzimajući u obzir negativni utjecaj raznih prirodnih i antropogenih čimbenika, populaciji su potrebne kvalitetnije mjere zaštite u svrhu očuvanja podvrste.

Populacija balkanske divokoze (Rupicapra rupicapra balcanica) u Parku prirode Biokovo smatra se stabilnom i vijabilnom, a procjena njene brojnosti je oko 400 jedinki. Ova vrsta lovne divljači na Biokovu koja je ujedno i strogo zaštićena vrsta od posebnog je značaja i u znanstvenom pogledu stoga je potrebno posvetiti posebnu pažnju njenom očuvanju.

Neke od tema koje će biti u programu su: važnost očuvanja vrste i dosadašnja istraživanja, populacijska dinamika, genetika, prakse inozemnih gospodarenja, evolucijski i ekološki aspekti vrste, zaštita.

 Potvrđeni predavači su:

prof. dr. sc. Marco Apollonio – University of Sassari, Department of veterinary medicine dr. sc. Luca Corlatti, postdoc – University of Freiburg, Chair in Wildlife Ecology and Management prof. dr. sc. Elena Bužan – University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies dr. sc. Roberta Chirichella - University of Sassari, Department of veterinary medicine Krešimir Kavčić, mag. ing. agr/mag. oecl. et prot. nat. – Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju Sunčica Stipoljev, mag. oecl. et prot. nat. – Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju Andrea Rezić, mag. ing. agr. – Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Ukoliko imate pitanja vezana za teme izlaganja na konferenciji slobodno se obratite Krešimiru Kavčiću (kkavcic@agr.hr, 099 389 1546), a za prijave i ostala organizacijska pitanja Ivani Gabrić (ivana.gabric@pp-biokovo.hr, 099 214 0175).

Detaljan program konferencije biti će objavljen po završetku prijave sudionika.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje do 25. rujna 2019. godine.