ULAZNICE SE KUPUJU ONLINE PUTEM WEBSHOP-a.

Novosti

16
6/2021

Započeo III. međunarodni simpozij „Rupicapra“

Povodom obilježavanja 40 godina osnutka Parka prirode Biokovo od 16. do 18. lipnja 2021. godine održava se III. međunarodni simpozij „Rupicapra“ u organizaciji Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Javne ustanove „Park prirode Biokovo“.

Na simpoziju sudjeluju neki od najvećih svjetskih znanstvenika i istraživača divokoze kao što su Luca Corlatti sa Albert-Ludwigs-Universität Freiburga iz Njemačke, Nikica Šprem sa Agronomskog fakulteta iz Zagreba, Laura Lacolini sa Sveučilišta Primorska Kopar iz Slovenije, Marco Apollonio sa Sveučilišta Sassari iz Italije, Marco Festa-Bianchet sa Sveučilišta Calgary iz Kanade, Juan Herrero sa Sveučilišta Zaragoza iz Španjolske, Sabine Hammer sa Sveučilišta Beč iz Austrije, Elena Bužan sa Sveučilišta Primorska Kopar iz Slovenije, Emmanuel Serrano sa Sveučilišta Barcelona iz Španjolske, Francesco Ferretti sa Sveučilišta Sienna iz Italije i Sandro Lovari.

Simpozij je organiziran da se dođe do rezultata koji će pomoći u daljnjem upravljanju, boljem poznavanju biologije ove životinje te mogućnosti povećanja populacije divokoze, što za cilj ima bolju zaštitu i očuvanje ove vrijedne vrste.

Biokovo je jedno od dva staništa u Republici Hrvatskoj gdje Balkansku divokozu možemo pronaći u značajnijem broju. Uz planinu Velebit i planinske predjele Gorskog kotara, Biokovo je idealno stanište za divokozu, budući da ima naročito izraženu mogućnost vertikalne migracije prema godišnjem dobu. Područje Biokova predstavlja jedinstveno izolirano područje za uzgoj divokoza s najbrojnijom populacijom Balkanske divokoze u Republici Hrvatskoj, a sadašnja populacija na Biokovu potomci su uspješno naseljenih divokoza. Reintrodukcija na izvorna, stara staništa izvršena je od 1964. do 1969 godine, kad je iz Bosne, sa Čvrsnice i Prenja koja su bila najpoznatija europska lovišta i staništa divokoze uneseno ukupno 48 divokoza.

Naime, 1. studenog 1964. godine prvih je 7 divokoza pušteno u divljinu, da bi do 23. listopada 1969. godine Biokovo postalo dom posljednjeg grla matičnog fonda od ukupno 48 jedinki. Od osamdesetih godina naročito se povećala brojnost njene populacije pa se shodno tome povećao i njezin životni prostor. Dugo se zadržavaju na istim staništima, veličine od 50 do 150 ha, u okviru dnevnih premještanja.

Što se tiče broja primjeraka koji od naseljavanja do danas žive na Biokovu, podaci ukazuju da je najveći broj divokoza zabilježen 1990. godine kada je procijenjeno da je Park dom za oko 1.100 grla da bi se, ako gledamo posljednje podatke, njihov broj danas prepolovio. Najveći je pad zabilježen u godinama Domovinskog rata, zaključno sa 1995. godinom. Glavni razlog opadanja brojnog stanja u zadnjim godinama, uz ratne i poratne uvjete u lovištima Biokova,bila je i pojava povećanog broja predatora, odnosno vukova te nekontrolirani lov. Populacija divokoze u Parku prirode Biokovo prema najnovijim podacima je procijenjena je na minimalno 500 jedinki.

Simpozij se zbog posebnih uvjeta uzrokovanih pandemijom COVID 19 održava putem Internet platforme.

Program održavanja možete pronaći na službenoj stranici simpozija http://rupicapra-symposium.agr.hr/

Facebook page: https://www.facebook.com/RupicapraSymp/

Twitter page: https://twitter.com/RupicapraSymp