PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Novosti

Projekt „Novi Adrion“ apliciran na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj

Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ 02. svibnja 2017. godine predala je u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje projekt „Novi Adrion“ – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo, u sklopu Poziva pokrenutog u okviru prioritetne osi 6 OPKK-a „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a.

Projekt se sastoji od aktivnosti kojima se želi unaprijediti posjetiteljska infrastruktura, promijeniti način posjećivanja i upoznati širu javnost sa ponudom Parka, a sve u cilju održivog korištenja što duži niz godina bez posljedica na prirodu i okoliš.