VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Novosti

Projekt „Novi Adrion“ apliciran na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj

Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ 02. svibnja 2017. godine predala je u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje projekt „Novi Adrion“ – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo, u sklopu Poziva pokrenutog u okviru prioritetne osi 6 OPKK-a „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a.

Projekt se sastoji od aktivnosti kojima se želi unaprijediti posjetiteljska infrastruktura, promijeniti način posjećivanja i upoznati širu javnost sa ponudom Parka, a sve u cilju održivog korištenja što duži niz godina bez posljedica na prirodu i okoliš.