PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Novosti

28
3/2022

PREDSTAVNICI JAVNE USTANOVE „PARK PRIRODE BIOKOVO“ POLOŽILI OSNOVNI ITLS TEČAJ ((INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT)

U okviru projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“ financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u suradnji s projektnim partnerom Hrvatskom gorskom službom spašavanja, predstavnici Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ prisustvovali su osnovnom ITLS tečaju koji se održavao u Puli.

ITLS (International Trauma Life Support) je neprofitna globalna organizacija posvećena prevenciji smrti kao i nastanka invalidnosti uslijed traume.

Osnovni ITLS tečaj je međunarodno prihvaćen kao najrašireniji, standardni tečaj izvanbolničkog zbrinjavanja ozlijeđenih osoba uključenim u izvanbolničko zbrinjavanje ozlijeđenih osoba. Tečaj je suvremen i usklađen s najnovijim znanjima o zbrinjavanju traume, ali i prilagođen potrebama i znanju polaznika i važećim propisima Republike Hrvatske. Tečaj provode instruktorice i instruktori ITLS-a, koji statusa licenciranog instruktora ITLS-a stječu i redovito obnavljaju u skladu s međunarodnim standardima ITLS organizacije.

ITLS tečaj kombinira učenje u učionici i praktično uvježbavanje vještina, a simulirani slučajevi kroz realistične scenarije uvijek su izazov polaznicima i omogućuju im da naučeno implementiraju u svakodnevni rad. Kako se edukacija provodi u malim grupama svakom polazniku omogućeno je aktivno učešće u praktičnom radu. Polaznici su uspješno položenim ispitom dobili međunarodni certifikat koji vrijedi tri godine.

Provedbom navedene edukacije završena je još jedna od aktivnosti projektnog elementa Unaprjeđenje sigurnosti posjetitelja.