PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. ULAZNICE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA!

Novosti

28
8/2023

ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE NACRTA PLANA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM

U Prezentacijskom centru „Adrion – srce planine“ u ponedjeljak, 28. kolovoza 2023. održano je javno izlaganje nacrta Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Kako je okupljenima na početku pojasnio stručni voditelj JU PP Biokovo Hrvoje Škrabić, riječ je o predstavljanju nacrta važnog dokumenta na kojem se dugo i sustavno radilo, a koji je obveza sukladno zakonskim regulativama EU o zaštiti prirode. Riječ je o Planu upravljanja kojim su obuhvaćena područja očuvanja značajna za ptice (Biokovo i Rilić), područja značajna za vrste i stanišne tipove (Podbiokovlje) te spomenik parkovne arhitekture Biokovski botanički vrt Kotišina.

Po završetku javnog uvida koji traje do 3. rujna, izradit će se završno izvješće nakon čega Plan upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže ide u daljnju proceduru usvajanja.

Uz stručnog voditelja JU PP Biokovo, Hrvoja Škrabića, javno izlaganje vodila je i Ivana Selanec, izvršna direktorica udruge Biom.