PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. ULAZNICE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA!

Novosti

Održan znanstveno - stručni skup „Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika - suvremeni trendovi i pristupi“

U Brelima se od 18. do 20 listopada održao Znanstveno - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem HIDROLOGIJA U SLUŽBI ZAŠTITE I KORIŠTENJA VODA TE SMANJENJA POPLAVNIH RIZIKA - SUVREMENI TRENDOVI I PRISTUPI u organizaciji Hrvatskog hidrološkog društva, a u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu voda i Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje.

Skup je bio orijentiran na razmatranje aktualnog stanja hidrološke problematike na području Hrvatske i njenog mogućeg razvoja, ali i za regionalno okruženje s kojim dijeli slivno područje, kako na kršu tako i na slivovima rijeka kroz povezan utjecaj svih prekograničnih dionika zajedničkog prostora.

Voda, a posebno voda u krškom području, ne poznaje državne granice i za učinkovito rješavanje hidroloških problema nužna je i međunarodna suradnja. Prostor Dinarskog krša dijeli nekoliko država, a vodne pojave ga povezuju. Skup se održao na području krša, u ambijentu podbiokovskog priobalja i njegova zaleđa. Radi se o području s naglašenim hidrološkim kontrastom. S jedne strane, to je područje krških vodonosnika koji su općenito nepovoljni u pogledu vodnih rezervi. S druge pak strane, upravo na tom području javljaju se iznimno vrijedne vodne pojave, poput jezera kod Imotskog te voda na slivu Cetine, a između Brela i Piska istječe i Vruja - najpoznatija vrulja na Jadranu koja drenira podzemne vode iz dubokog zaleđa Biokova.

U sklopu Skupa održala su se i predavanja vezana za područje Biokova i to: VODE PODBIOKOVSKOG KRŠA autora Romana Ozimeca i koautora Hrvoja Škrabića i Ksenije Protrka iz Javne ustanove „Park prirode Biokovo“; GEOMORFOLOŠKA I HIDROGRAFSKA OBILJEŽJA JUŽNOG DIJELA BIOKOVA autora Natalije Matić i Dragana Majića, te VELIKI SPELEOLOŠKI OBJEKTI I HIDROLOŠKI SUSTAVI U DUBOKOM KRŠKOM ZALEĐU BIOKOVA autora Romana Ozimeca i Branka Jalžića.