VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Novosti

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA PARKOM PRIRODE „BIOKOVO“

Na temelju članka 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (N/N 80/13) te točke II. Odluke o prihvaćanju Prijedloga plana upravljanja Parkom prirode „Biokovo“ od 07.03.2017.g., u postupku donošenja Plana upravljanja Parkom prirode „Biokovo“, daje se

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE

O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA PARKOM PRIRODE „BIOKOVO“

1. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu plana upravljanja Parkom prirode „Biokovo“ za razdoblje od 2017. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana upravljanja).

2. Javna rasprava o Prijedlogu plana upravljanja trajat će 30 dana i to od 08. ožujka 2017. do 08. travnja 2017. godine.

3. Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u Prijedlog plana upravljanja, svakog radnog dana od 8:00 - 15:00 sati u zgrade uprave Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ u Makarskoj, Marineta - Mala obala 16. i zgradi općine Zagvozd,ulica Dr.Franje Tuđmana 65.

4. Prijedlog plana upravljanja objavit će se na internetskim stranicama www.pp-biokovo.hr, a obavijest o provođenju javne rasprave objaviti će se u dnevnom tisku, lokalnom tisku, na internetskoj stranici Javne ustanove, te na oglasnim pločama Grada Makarska i općine Zagvozd.

5. Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja održati će se dana 24. ožujka2017. godine s početkom u 12:00 sati u gradskoj viječnici Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1.

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Prijedlog plana upravljanja, mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženu dokumentaciju na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, na adresu: Javna ustanova „Park prirode Biokovo“, 21300 Makarska, Marineta – Mala obala 16. ili putem e-maila na adresu biokovo@pp-biokovo.hr, Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir.

Javna ustanova „Park prirode Biokovo“

Odluku o donošenju prijedloga Plana upravljanja PP "Biokovo" i prijedlog Plana upravljanja možete vidjeti na internet stranici Parka.