PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Novosti

Na Biokovu označene prve balkanske divokoze GPS telemetrijskim ogrlicama

Tijekom kolovoza u sklopu istraživanja balkanske divokoze koje na Biokovu provodi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Nikice Šprema i mag. ing. agr. / mag. oecol. et prot. nat. Krešimira Kavčića, uz podršku i suradnju HŠ, Šumarije Makarska i Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ označene su tri jedinke balkanske divokoze GPS-GSM telemetrijskim ogrlicama.

To su jedne od prvih balkanskih divokoza uopće označenih telemetrijskim uređajima. Dvije ženke i jedan mužjak uhvaćeni su neinvazivnom metodom putem specijaliziranih mreža, a cijeli zahvat od hvatanja do postavljanja ogrlica trajao je tek nekoliko minuta. Nakon postavljanja ogrlice sve su jedinke ispuštene na mjestu hvatanja.

Idućih godinu dana ogrlice će 24 puta dnevno bilježiti detaljne informacije o lokaciji jedinki te su opremljene senzorom mortaliteta koji se aktivira u slučaju uginuća životinje. Na temelju dobivenih podataka, saznat će se veličina područja obitavanja označenih jedinki, preferencija na različite tipove staništa, kao i utjecaj prirodnih i antropogenih čimbenika na kretanje jedinki. Cijelo istraživanje će značajno pridonijeti shvaćanju biologije i ekologije balkanske divokoze, koja je jedna od najslabije istraženih podvrsta divokoza uopće.