PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. ULAZNICE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA!

Novosti

27
3/2024

GEOPARK BIOKOVO-IMOTSKA JEZERA SLUŽBENO POSTAO UNESCO SVJETSKI GEOPARK

Geopark Biokovo-Imotska jezera službeno postao UNESCO Svjetski Geopark

Nakon što je, u rujnu prošle godine, Vijeće UNESCO-ovih Globalnih Geoparkova prihvatilo Geopark Biokovo-Imotska jezera kao UNESCO Svjetski Geopark, stigla je i konačna, službena potvrda! Izvršni odbor UNESCO-a na svojoj je sjednici, koja se održavala od 13. do 27. ožujka 2024., proglasio Geopark Biokovo-Imotska jezera UNESCO Svjetskim Geoparkom.

Ovom odlukom Izvršnog odbora UNESCO-a zaokružena je priča koja je započela još 2019. godine, kada je utemeljen Geopark Biokovo-Imotska jezera, a koji će sada ponosno nositi i isticati prestižno ime UNESCO Global Geopark.

UNESCO Geoparkovi su jedinstvena geografska područja međunarodnog geološkog značaja kojima se upravlja holističkim konceptom zaštite, obrazovanja i održivog razvoja. Podizanjem svijesti i edukacijom o važnosti geološke baštine, geoparkovi UNESCO-a lokalnoj zajednici daju osjećaj ponosa i jačaju njihovu identifikaciju s područjem na kojem žive. Geološka baština povezana sa prirodnom i kulturnom baštinom unapređuje održivo korištenje resursa, ublažava učinke klimatskih promjena te smanjuje rizike povezane s prirodnim katastrofama.

UNESCO Geoparkovi svojim aktivnostima privlače veći broj posjetitelja i omogućuju pokretanje različitih proizvodnih i uslužnih djelatnosti koje doprinose socio-ekonomskom razvoju zajednice. Geoparkovima doprinose ne samo geološki zanimljiva mjesta, već i razne druge ekološke, arheološke, povijesne i kulturne znamenitosti. Geoparkove podupiru te u njima aktivno sudjeluju lokalne zajednice koje znaju prepoznati i žele afirmirati svoje geološko, povijesno i kulturno naslijeđe, prvenstveno kroz ideju geoturizma.

Biokovo-Imotski Lakes Geopark officially becomes a UNESCO Global Geopark

After the Council of UNESCO Global Geoparks accepted the Biokovo-Imotski Lakes Geopark as a UNESCO Global Geopark last September, the final, official confirmation has arrived! At the session held from 13 to 27 March 2024, the UNESCO Executive Board officially proclaimed the Biokovo-Imotski Lakes Geopark as a UNESCO Global Geopark.

This decision by the UNESCO Executive Board has completed this story that began back in 2019, when the Biokovo-Imotski Lakes Geopark was established. It will now proudly bear the prestigious name of UNESCO Global Geopark.

UNESCO Geoparks are unique geographic areas of international geological significance that are managed using a holistic approach to protection, education and sustainable development. By raising awareness and educating about the important of geological heritage, the UNESCO geoparks give the local community a sense of pride and bolsters their identification with the area in which they live. Geological heritage associated with nature and cultural heritage improves the sustainable use of resources, mitigates the effects of climate change, and reduces risks associated with natural catastrophes.

Through their activities, UNESCO Geoparks attract a greater number of visitors, enabling a range of production and service activities to be implemented, which in turn contributes to the socioeconomic development of the community. Geoparks contribute not only with geological sights of interest, but also other ecological, archaeological, historical and cultural features. Geoparks support the local community, who actively participate in the geoparks, as they recognise and wish to promote their geological, historical and cultural heritage, primarily through geotourism.