PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Novosti

Dinarski voluhar u Parku prirode Biokovo

Javna ustanova Park prirode Biokovo je u suradnji sa Udrugom BIOM krajem svibnja 2013. godine započela sa projektom istraživanja i monitoringa dinarskog voluhara koji se provodi i do danas.

Suvremenom neinvazivnom metodom putem foto zamki provodi se istraživanje s ciljem utvrđivanja rasprostranjenosti i stanja populacije u Parku te uspostave sustavnog praćenja vrste.

Dinarski voluhar (Dinaromys bogdanovi), endem je i relikt dinarskog krškog ekosustava te posebnost hrvatske prirodne baštine i Parka prirode Biokovo. Kvalifikacijska je Natura 2000 vrsta za Biokovo. Ovaj mali sisavca iz reda glodavaca (Rodentia) u Hrvatskoj je strogo zaštićena vrsta, a u Crvenoj knjizi sisavaca Hrvatske vodi se kao nedovoljno poznata (DD) dok je na svjetskoj razini osjetljiva (VU). Nalazi se na Dodatku II i IV Direktive o staništima. Životni vijek mu je četiri godine, a spolnu zrelost doseže u drugoj kalendarskoj godini. Stopa reprodukcije je spora; ima do dva legla godišnje s prosječno 2,3 mladunca. Smatra se da se mladi kote od ožujka do kraja kolovoza sa razmakom u razmnožavanju od najmanje četiri mjeseca. Biljojedi su i hrane se različitim vrstama biljaka: mladim lišćem bukve, mladicama jele i travama.

Još mnogo zanimljivosti o ovom živućem fosilu stare genetske linije kojem su najbliži srodnici fosilne vrste moći ćete saznati na predavanju koje će se održati 11. prosinca povodom Međunarodnog dana planina.